Wednesday, April 29, 2015

Yoda je žákem mistra N'kata Del Gorma, ale teď už je moc starejSodoma
297x420 mm, manga papír 330 g, tužka, tuš, voskovky, akvarel, pastelky. 
Ze skupiny kreseb Starý zákon Star Wars IV, V, VI. 2014

Visí u Vládi.

No comments: